Skip to content
L?s Om Psykoterapi Til B?rn Og Unge

Vi har ofte børn og unge i terapi. Mistrivsel er nemlig ikke forbeholdt voksne – det kan også ramme børn og unge. Mistrives dit barn, kan det være vanskelligt for dig som forælder at afkode årsagen. Også selvom du kender dit barn rigtig godt.

Vivi har specialiseret sig i børn og unges trivselsudfordringer, og hun skaber trygge rammer for terapien.

Det er noget af det mest pinefulde at se sit barn lide, og desværre forholder det sig sådan, at flere og flere børn og unge får problemer med mistrivsel.

Nogle af de tegn på mistrivsel, man kan holde øje med er, hvis barnet ikke vil i skole eller er uroligt. Barnet har ofte mavepine eller måske ufrivillig natlig vandladning. Barnet eller den unge virker trist, modløst eller vredt og ender måske ofte i konflikter

Der kan være mange forskellige tegn på, at et barn eller et ungt menneske mistrives. Og den bagvedliggende årsag kan stikke mere eller mindre dybt. Nogle af de mistrivselstemaer vi oftest møder hos børn og unge i klinikken bygger på:

Børn og unge i terapi

Du kan som forælder være helt tryg ved at lade dit barn behandle. Vi har årelang erfaring med at have børn og unge i psykoterapi og hypnoterapi. Børn og unge er meget modtagelige for behandling med hypnose, og – afhængig af temaet – er de som oftest også meget hurtige til at skabe varige forandringer.

De mindste børn (fra skolealderen) vil vi som regel lege ind i hypnosen, idet de mindste har en livlig fantasi, der gør det muligt. De ældre børn og de helt unge vil vi normalt bringe i hypnose ved hjælp af en oplevelse, som de selv er med til at planlægge. Vi tager naturligvis hensyn til den unges tema ved valg af metode.

Samarbejde og fortrolighed

Forældre kan være med under den indledende samtale, men under selve terapien foretrækker jeg at være alene med barnet. Det giver det bedste resultat.

Ligeledes foretrækker vi, at lade min tavshedspligt gælde for børn og unge under 18 år, da samarbejdet mellem barnet/den unge og jeg bygger på tryghed og fortrolighed.

Du er meget velkommen til at kontakte os for en uforpligtende samtale om dit barns udfordringer.

ANDRE BEHANDLINGER

Back To Top