Skip to content

Depression – en folkesygdom

Den nye folkesygdom hedder ”depression”. Sygdommen er efterhånden så udbredt, at omkring 500.000 danskere bliver ramt af en svær depression i løbet af deres liv, og endnu flere rammes af en mildere depression. På en hvilken som helst dag, vil mellem 100.000 og 200.000 danskere have depression. Depression ødelægger således livskvaliteten for rigtig mange mennesker hver eneste dag, og medfører utrolig mange sygedage og i værste tilfælde risiko for selvmord. Derfor er det en stor omkostning for det samfundet, at så mange lider af denne sygdom.

Det er ikke kun i Danmark depression er meget udbredt. Ca. 4% af verdens befolkning skønnes at lide af en depression. Det er flest kvinder, der får stillet diagnosen, og årsagen er muligvis, at de er mere modtagelige for stress end mænd. Stress er en af hovedårsagerne til udvikling af depression, og da antallet af mennesker med stress er stigende, har det en negativ afsmittende virkning på antallet af mennesker med depression. Symptomerne på depression kan være vanskeligt at skelne fra almindeligt ”dårligt humør”. Din læge vil bede dig udfylde et skema over et forløb på 14 dage, der samlet giver en vurdering af, om du har en depression. Men for at de ‘tæller med’, skal man have dem hver dag eller næsten hver dag hele dagen gennem mindst 14 dage. Du skal have mindst to af følgende symptomer: – Følelse af nedtrykthed – Markant nedsat lyst/interesser – Reduceret energi/svær træthed Samt mindst to af følgende: – Nedsat selvtillid eller selvfølelse – Selvbebrejdelser, svær skyldfølelse – Tanker om død eller selvmord – Tænke- og koncentrationsbesvær – Svær indre uro eller modsat: hæmning – – Søvnforstyrrelser – – Betydningsfulde ændringer i vægt eller appetit Opfylder du to af de første kriterier og to af de næste, har du en mild depression. Denne skal ikke nødvendigvis behandles. Til en moderat depression hører mindst fire af symptomerne fra den anden gruppe. En svær depression har alle tre symptomer fra første gruppe og fem af symptomerne fra sidste gruppe. I de to sidstnævnte tilfælde anbefales enten psykoterapeutisk og/eller medicinsk behandling. Det er velkendt, at en af behandlingsmulighederne ved depression er medicinering med antidepressive midler; populært kaldet lykkepiller. Salget af lykkepiller på verdensplan er en milliardforretning, og det er ofte den første løsning, du bliver tilbudt. Risikoen er, at du fastholdes i den medicinske behandling i længere tid, og det sker jævnligt, vi møder en klient, der har fået lykkepiller i flere år uden en regulær opfølgning hos egen læge eller psykiater. Normalt blander vi os ikke i medicineringen, da det er et forhold mellem dig og din læge, men i disse tilfælde vil vi altid råde til, at du tager en fornyet kontakt til din læge. Der er en risiko for, at du i stedet har en vinterdepression, der kan give de samme symptomer. Vær derfor opmærksom på, om du har en større lyst til søde sager, samtidig med enkelte af de øvrige symptomer. Behandlingen af en vinterdepression kan være lysterapi og psykoterapi, men du kan også blive tilbudt en behandling med lykkepiller hos din egen læge. Da behandlingen med lykkepiller først er effektiv efter 5 – 6 uger, og lægen måske først besøges i slutningen af februar, vil mange alligevel opleve en forbedring uden pillerne, når det igen bliver lysere om dagen. 

Hvordan kan du få hjælp? 

Det er graden af din depression, der afgør hvilken behandling, du har brug for. Den milde til moderate depression kan ofte behandles med psyko- og hypnoterapi, mens den svære depression kræver medicinsk behandling sammen med psykoterapi. Ofte vil du ikke være i stand til at modtage psykoterapi uden forudgående medicinsk behandling, såfremt du har en svær depression. Medicinen gives for at gøre dig i stand til at modtage psykoterapien. Det er derfor vigtigt, at du i alle tilfælde aftaler en tid hos din læge for en nærmere afklaring og anbefaling af behandlingsformer. Vi bliver nødt til at understrege, at det ikke er normalt, at din læge vil henvise dig til psykoterapi eller hypnoterapi, da begge behandlingsformer er alternative og ikke tilskudsgivende. Derfor vil de fleste opleve, at lægen henviser til en psykiater eller psykolog. Psykoterapi udført under hypnose er en effektiv behandlingsmetode, der i dag også finder anvendelse hos flere og flere offentlige behandlingstilbud hos psykologer og læger, og behandlingen modtages godt af de fleste med en depression. 

Det praktiske 

Selv om terapien for det meste er effektiv, er der ikke tale om, at du bare skal ”fikses”. Det er kraftigt overdrevet, når der opstår den opfattelse, at et terapiforløb, hvor der anvendes hypnose, kan afsluttes efter ganske få sessioner. Du skal derfor være indstillet på, at det er et individuelt forløb, og at antallet af sessioner er lige så individuelt. Vi vil hellere anbefale dig at bruge dine penge på noget andet, såfremt du forventer at være færdigbehandlet efter et par sessioner. Det er forløbet og hvordan du reagerer på terapien, der bestemmer, om du skal komme igen. Er der ingen påviselig positiv udvikling i terapien, skal du selvfølgelig ikke fortsætte. Det er din garanti for en seriøs behandling. Vi vil anbefale, at du bestiller minimum 3 sessioner for at være sikker på at få tider i vores kalender til et optimalt forløb. Ved din 3. session beslutter vi sammen det videre forløb. Du kan altid aflyse dine sessioner uden beregning, såfremt du ikke ønsker at fortsætte behandlingen. Én session varer første gang ca. 2 timer og de efterfølgende gange ca. 1,5 timer. Det er vigtigt for et optimalt forløb, at du booker sessionerne med det rigtige interval. Tiden mellem hver session er 8 – 10 dage. Vi finder tider, der passer dig, når du ringer til Vivi på 22 23 99 01 eller Peter på 22 23 99 00. 

Vi glæder os til at hjælpe dig

Du kan også læse meget mere på www.depressionsforeningen.dk

 

Skal vi mødes?

Du kan booke din første session direkte i en af vores kalendre

Back To Top