Skip to content
Børn med angst

Børn i terapi

Flere og flere børn mistrives Jeg ser oftere og oftere børn helt nede fra 6 års-alderen, der kommer i terapi på min klinik. Der går som regel et stykke tid inden forældrene er opmærksomme på deres barns udfordringer. I starten…

Back To Top