Skip to content
Børn med angst

Børn i terapi

Flere og flere børn mistrives

Jeg ser oftere og oftere børn helt nede fra 6 års-alderen, der kommer i terapi på min klinik. Der går som regel et stykke tid inden forældrene er opmærksomme på deres barns udfordringer. I starten bruger forældrene de offentlige tilbud der er igennem de kommunale institutioner som børnehave og skole. Når disse muligheder er udtømte og barnet stadig døjer med sine udfordringer, begynder forældrene at søge andre muligheder. Det er så her, at jeg kommer ind i billedet.

Mange forskellige årsager til børns mistrivsel

De fleste børn, jeg har i terapi, kommer enten på grund af angst, nervøsitet, ondt i maven eller lavt selvværd. Desværre ses mange af symptomerne ofte hos det samme barn. For barnet betyder det skolevægring, social angst og muligvis symptomer som tics og nattevæderi. Når et barn oplever de nævnte symptomer, føler barnet sig forkert og trækker sig måske fra det sociale fællesskab med andre børn. Barnet forsøger at undgå at komme i skole ved at påberåbe sig ”ondt i maven”, hvilket er et af de mest fremherskende symptomer. En udredning igennem egen læge eller hos en specialist på sygehuset påviser som regel ingen fysiske årsager til mavegenerne. De tilskrives for det meste psykiske udfordringer. Resultatet er, at barnet ikke ønsker at deltage i legeaftaler, sportsaktiviteter eller overnatte hos andre. Barnet kan blive hæmmet på mange områder og føle sig isoleret og ensomt, hvilket også kan påvirke barnet videre i livet.

Årsagsbehandling frem for symptombehandling

Det nemmeste ville måske være at behandle barnets symptomer, men det er ikke den rette vej frem. Sammen med forældrene skal det afdækkes, hvorfor barnet har de ubehagelige symptomer. Hvad er årsagen? Det kan være arv eller miljø, for barnets far havde det på samme måde, da han var barn. Er det arvemassen, så er der ikke så meget andet at gøre end at forsøge at behandle symptomerne. Det er dog oftest ikke arvemassen, men arv af miljø, og det lader sig behandle. I nogle tilfælde er årsagen måske helt indlysende, hvis barnet har været udsat for nogle traumatiserende oplevelser. Det kan omfatte mange temaer lige fra misbrug i hjemmet, forældrenes skilsmisse, nye bonusforældre, nye bonussøskende, syv-syv ordninger, ondskabsfuld mobning og drillerier eller deciderede voldsomme ulykker, sygdomme eller dødsfald. Så er det selvfølgelig disse traumer, der skal arbejdes med. Er der derimod ikke nogen helt objektive årsager til barnets udfordringer, så må forklaringen søges andet sted i miljøet. Det kræver lige en nærmere forklaring, som du får herunder.

Epigeni… hvad for noget?

Når et menneske undfanges og udvikler sig i morens livmoder, så deler barnet miljø med moren. Det gælder både morens livsstil – kost, motion, rygning, alkohol, etc. – og det miljø, som moren har nedarvet fra sine forældre og de fra deres forældre. Der er ikke tale om arvemassen i form af DNA, der definerer barnets fysiske træk, men om den måde barnets gener fungerer på. Ja, det kan godt lyde lidt langhåret og nørdet, men det er desværre nødvendigt at beskrive denne del af miljøet, da det for det meste er her, at vi skal finde årsagerne til barnets problemer. Forskning viser, at børn kan arve begge forældres indstillinger på generne generationer tilbage. Det kaldes med et fint ord for ”epigenetik”. Forestil dig at dine 22.000 gener, der definerer dig som et menneske, kan virke ligesom lyskontakter. De kan tændes og slukkes individuelt. Forestil dig ligeledes hvor mange kombinationsmuligheder det giver i tændte og slukkede gener. Rigtig mange. Hvad er det så, der tænder og slukker for generne? Ved undfangelsen arver barnet forældrenes geners kontaktindstillinger og disse kan også under graviditeten ændre indstillinger pga. morens fysiske og psykiske miljø. Lad mig kort vende tilbage til en sætning fra tidligere her i teksten: ”For barnets far havde det på samme måde, da han var barn”. Måske har barnet arvet farens geners kontaktindstillinger og er fra fødslen disponeret til at blive angst og nervøs? Det er det, som jeg forsøger at afdække, når jeg har et barn i terapi. Det positive ved det hele er, at barnet ved at modtage den rette psykoterapi kan få ændret på genernes kontaktindstillinger, så de understøtter et liv i balance og trivsel. Dermed forsvinder angst, nervøsitet, ondt i maven og det dårlige selvværd.

Dit barn er i trygge hænder

Terapien foregår på barnets betingelser og langt de fleste børn fra skolealderen kan modtage psykoterapi. Jeg anvender også en speciel form for børnehypnose, som fremmer de positive forandringer hos barnet.

Du er altid velkommen til at kontakte mig for en helt uforpligtende info-samtale på min klinik. Du må meget gerne tage dit barn med til samtalen, men jeg foretrækker, at du forinden har sendt mig en e-mail med en beskrivelse af dit barns udfordringer. Så kan vi nemmere tale sammen, selv om dit barn er i samme rum, uden at dit barn føler sig “talt hen over hovedet”.

Du helt uforpligtende kontakte mig på 22 23 99 01 eller sende en e-mail til vivi@koldinghypnoseklinik.dk Du kan også selv booke en tid her: Booking

Med venlig hilsen
Vivi Toft Sivebæk
Psykoterapeut MPF

Back To Top